Naziv Cijena (1 metar)
Dijamantna sajla za beton
710,60 kn
Dijamantna sajla za mramor
823,90 kn
Dijamantna sajla za granit
823,90 kn
*Cijene su izražene bez uključenog PDV-a