Naziv Cijena (1 metar)
Dijamantna sajla za beton
646,00 kn
Dijamantna sajla za mramor
749,00 kn
Dijamantna sajla za granit
749,00 kn
*Cijene su izražene bez uključenog PDV-a