Naziv Cijena (1 metar)
Dijamantna sajla za beton
 
Dijamantna sajla za mramor
 
Dijamantna sajla za granit
 
*Cijene su izražene bez uključenog PDV-a